VETERNICA hľadá záujemcov

na vykonávanie technických činností pre naše Spoločenstvo za odmenu: napr. odpratávenie snehu, odpočty vodomerov, drobné opravy a podobne.

Bližšie informácie poskytne predseda Spoločenstva