Správa

 • Predseda spoločenstva: Viliam Černuško

  - úlohy, kompetencie: zabezpečenie dodávok služieb (teplo, teplá a studená voda, výťahy odvoz smetí, upratovanie, el. energia atď.), úhrady dodávateľských faktúr, zabezpečenie údržby a opráv, vystavovanie potvrdenia o neexistencii nedoplatkov pri prevode bytu

  - Hollger - úlohy, kompetencie: na základe mandátnej zmluvy vykonávajú ekonomicko účtovné činnosti, vrátane ročného vyúčtovania.

 • Rada:
  Marek Kulhánek: tel. 0905/422 702, č.d. 9
  Marian Kišoň: č.d. 9
  Anna Veselá: č.d. 9
 • Upratovanie:
  f.Revisan