Zmluvná havarijná služba

elektro, plyn, voda, kúrenie, kanalizácia: 0904/107 343

 • Plyn
  havarijná služba:
  Postup pri úniku plynu:
 • Voda
  havarijná služba:
  Postup pri úniku vody:
 • Elektrika
  havarijná služba: 0850 111 555
 • Výťahy
  vyslobodzovanie (nonstop): 0905/778 424

Poruchy v spoločných častiach sú hradené z fondu opráv a poruchy v bytoch hradí každý sám.