OZNAM - Plynorevízia (30.11.-02.12.2020)

Odborná prehliadka a skúška rozvodov plynu a plynových spotrebičov sa bude vykonávať v dňoch 30.11.-02.12.2020

UPOZORNENIE: Kontrolujú sa aj byty, ktoré NIE SÚ vybavené plynovým spotrebičom.

Detailné info:
Odborná prehliadka a skúška rozvodov plynu a plynových spotrebičov (jpg)

VETERNICA hľadá záujemcov

na vykonávanie technických činností pre naše Spoločenstvo za odmenu: napr. odpratávenie snehu, odpočty vodomerov, drobné opravy a podobne.

Bližšie informácie poskytne predseda Spoločenstva