OZNAM - Hlasovacia listina

Hlasovacia listina k písomnému hlasovaniu vlastníkov bytov na Veternicovej 9 a 11 v termíne 1.7.-30.9.2022

Vypísanú a podpísanú listinu vhoďte prosím v uvedenom termíne do schránky "Veternica"

Linka na formulár:
Hlasovacia listina (jpg)

VETERNICA hľadá záujemcov

na vykonávanie technických činností pre naše Spoločenstvo za odmenu: napr. odpratávenie snehu, odpočty vodomerov, drobné opravy a podobne.

Bližšie informácie poskytne predseda Spoločenstva