OZNAM - Ročné vyúčtovanie nákladov

spojených s bývaním budeme odovzdávať od 10.6.2024

Zároveň sa uskutoční písomné hlasovanie o umiestnení antén Orange na strechu nášho domu. Hlasovanie prebehne v období 10.-30.6.2024